Αρχείο - Προηγούμενα έργα

Στο θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, την αφήγηση και τη φωτογραφία, δουλεύω με παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένους, άτομα με άνοια, άτομα με ειδικές ανάγκες και με όλα όσα είμαι και έχω, από το 1996.

 

Πολλοί άνθρωποι – συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες, ιδρύματα, συμβασιούχοι, ασκούμενοι και συνάδελφοι – με συνόδευσαν, με ενέπνευσαν, με ενθάρρυναν και μου έβαλαν προσκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια, ίσως να βρεθούν μέσα στις δημοσιεύσεις μου…

 

Αλλά επίσης: οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα ηχητικά παραδείγματα και οι εικόνες μάς προσκαλούν να προσκαλέσουμε σε νέες πλευρές αντίληψης και δημιουργικές διαδικασίες.

Εικαστική τέχνη

Θέατρο

Αφήγηση

Βιβλία και άρθραArchive - past projects

In theatre and visual arts, narration and photography, I have been working with children, adolescents, adults, seniors, people with dementia, people with special needs, and with all I am and have, since 1996.

 

Many people - participants, institutions, contractors, interns and colleagues - have accompanied, inspired, encouraged and challenged me in all these years, maybe they can find themselves within my publications…

 

But also: photos, texts, audio examples and pictures invite us to invite to new angles of perception and creative processes. 

Visual Art

Theatre

Storytelling

Books and articles