Εργαστήρια / εκθέσεις

Αν και είχα προηγουμένως σπουδάσει εικαστική τέχνη μόνο στη θεωρία, στην πραγματικότητα έχει γίνει, μαζί με το θέατρο, σημαντική στην επαγγελματική μου ζωή.

 

Εάν έχετε

 • Έναν κενό χώρο
 • Ένα θέμα
 • Ένα συγκεκριμένο υλικό

Αν θέλετε

 • Να παρουσιάσετε μια έκθεση
 • Να κάνετε διεπιστημονικά/ διατομεακά project
 • Να κάνετε έργα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με ομάδες
 • Να κάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από «μπαλώματα»

… Θα χαρώ να έρθω σε επαφή μαζί σας, γιατί αυτό το έχω κάνει τα τελευταία 20 χρόνια σε πολλά έργα με παιδιά, γονείς, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, διαπολιτισμικές ομάδες, σε εργαστήρια, οργανώσεις, σε νηπιαγωγεία, μικρά ατελιέ και μεγάλες αίθουσες…

 


Workshops / Exhibitions

Although I had previously studied visual art only in theory, it has become, along with  theatre, important in my professional life. 

 

If you have 

 • An empty space
 • A theme
 • A certain material

If you want to 

 • present an exhibition
 • do interdisciplinary projects
 • do art education projects with groups
 • do anything except “tinkering” 

… I would be happy to get in touch with you, because this is what I have been doing during the last 20 years in many projects with children, parents, older people, people with special needs, intercultural groups, in workshops, organisations, kindergarten, small ateliers and big rooms…