Επικοινωνία | Contact

Θα θέλατε να κανονίσετε ένα σεμινάριο, ένα project, έναν Σοσιοκρατικό συντονισμό ή εφαρμογή της μεθόδου;

Απλώς στείλτε μου ένα email ή καλέστε με

 

verena.fink@posteo.org

(+30) 69 34 93 72 53 


 Would you like to book a seminar, a project, a Sociocratic facilitation or implementation?

 

Just send me an email or call me

 

verena.fink@posteo.org

(+30) 69 34 93 72 53