Σεμινάρια

Με κέντρο αναφοράς τον άνθρωπο και στόχο μου την ενσυναίσθηση έχω εκπαιδευτεί και ασχοληθεί με την παιδαγωγική θεάτρου, το εκπαιδευτικό παιχνίδι καθώς και με τη θεατρολογία, Ιστορία της Τέχνης και Σπουδές Γερμανικής γλώσσας. Κατά την διάρκεια των σπουδών μου ήδη εργαζόμουν σε μουσεία, ΜΜΕ και άλλες δράσεις πεδίου, διδάσκοντας πολιτισμική εκπαίδευση. Mέσα από αυτό το ταξίδι ανακάλυψα τις δικές μου προσωπικές μεθόδους εργασίας και ανέπτυξα νέες ιδέες και δεξιότητες. 

 

Από το 1990 ως σήμερα έχω εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό ομάδων και έχω ασχοληθεί με διαφορετικές πολύπλευρες εκπαιδευτικές μεθόδους.  

 

Από το 2015 ξεκίνησα να εργάζομαι με πρόσφυγες, εντός διαφόρων πλαισίων, έχοντας πιστοποιηθεί ως θεραπεύτρια τραύματος, μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής μαθητείας.  Πλέον εργάζομαι τόσο με ανθρώπους που υποφέρουν από τραύμα όσο και με εκείνους που ζουν και εργάζονται μαζί τους, με βάση τη Θεσσαλονίκη.

 

Το 2018, μαζί με μια ομάδα ανθρώπων ερχόμαστε σε επαφή με την Σοσιοκρατία, μια νέα πρωτοποριακή μέθοδο για τη λήψη αποφάσεων, άγνωστη μέχρι πρότινος στην Ελλάδα. Εκπαιδευόμαστε σε αυτή, ενώ ιδρύσαμε το Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό εργάζομαι  ως συντονίστρια, ενώ κατά την εκπαίδευσή μου για να γίνω Σοσιοκρατική Ειδικός εφαρμόζω τη μέθοδο της Σοσιοκρατίας σε διάφορους οργανισμούς.

 

Τα σεμινάρια και εργαστήρια σχεδιάζονται επάνω στις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας στην οποία προσπαθώ να εμφυσήσω την γνώση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

 

Ομάδες-στόχος:

 • Εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, εκπαιδευτές
 • Παιδιά και έφηβοι
 • Διαπολιτισμικές ομάδες
 • Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες

 

Θεματικές σεμιναρίων:

 • Τραύμα και συν-τραυματισμός
 • Διαπολιτισμικές δεξιότητες
 • Αισθητική διαπαιδαγώγηση 
 • Οικολογική εκπαίδευση
 • Τέχνη (εργαστήρια)

Ελάτε να μιλήσουμε για τις επιθυμίες και τις ιδέες σας. Λόγω των μεμονωμένα διαμορφωμένων διαδικασιών κάθε σεμιναρίου, δεν θα βρείτε συγκεκριμένες προσφορές με διάρκεια, τιμή και προγραμματισμό.

Ας διαμορφώσουμε μαζί ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Ανυπομονώ για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του δικού σας σεμιναρίου!


Seminars

On the one hand I am trained in theatre pedagogy and educational play, on the other as a scientist in theatre, with subsidiary subjects Art History and German studies. During that time I had already started working in cultural education and projects in the field such as museums, media and cultural education. In this way I was able to find my personal methods, interests and skills and develop new ideas and concepts. 

 

Over the years freelancing as a cultural educator I have developed a number of work fields in which I have been working  since the end of the 1990s.

 

Since 2015 I have been working more and more with refugees, have done an apprenticeship for a qualification as a trauma therapist and I work  now mostly in Thessaloniki with both traumatized people and those who live and work with them.

 

Sociocracy, a method for decision making is very new in Greece. In 2018, with a group of people we started the education and founded the Greek Sociocracy Centre.  I am working as a facilitator and in my education to become a Sociocratic Expert I am implementing Sociocracy in organisations.

 

I would like to pass on my knowledge and experience.

Through workshops or seminars I convey cultural education and education in general in theory and practice - depending on the target group individually designed.

 

Target groups can be:

 • Intercultural groups
 • People with special needs
 • Teachers, pedagogues, educators
 • Children and adolescents

My main topics are:

 • Trauma and co-traumatisation
 • Intercultural skills
 • Aesthetic education
 • ecological education
 • Arts (workshops)

Due to the individual procedures of a seminar, you will not find any specific offers with duration, price and scheduling, but broader offers from my work areas.

Let us talk about your wishes and ideas: I look forward to the planning and realization of your seminar.