Σεμινάρια

Τα σεμινάρια και εργαστήρια σχεδιάζονται επάνω στις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε ομάδας στην οποία προσπαθώ να εμφυσήσω την γνώση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

 

Ομάδες-στόχος:

  • Διαπολιτισμικές ομάδες
  • Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες
  • Εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, εκπαιδευτές
  • Παιδιά και έφηβοι

 

Θεματικές σεμιναρίων:

  • Τραύμα και συν-τραυματισμός
  • Διαπολιτισμικές δεξιότητες
  • Αισθητική διαπαιδαγώγηση 
Download
Εργαστήρι τραύμα.pdf
Adobe Acrobat Document 64.3 KB
Download
Εργαστήρι trash art.pdf
Adobe Acrobat Document 52.9 KB

Ελάτε να μιλήσουμε για τις επιθυμίες και τις ιδέες σας. Λόγω των μεμονωμένα διαμορφωμένων διαδικασιών κάθε σεμιναρίου, δεν θα βρείτε συγκεκριμένες προσφορές με διάρκεια, τιμή και προγραμματισμό.

Ας διαμορφώσουμε μαζί ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Ανυπομονώ για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση του δικού σας σεμιναρίου!


Seminars

I would like to pass on my knowledge and experience.

Through workshops or seminars I convey cultural education and education in general in theory and practice - depending on the target group individually designed.

 

Target groups can be:

Intercultural groups

People with special needs

Teachers, pedagogues, educators

Children and adolescents

 

My main topics are:

Trauma and co-traumatisation

Intercultural skills

Aesthetic education

 

Due to the individual procedures of a seminar, you will not find any specific offers with duration, price and scheduling, but broader offers from my work areas.

Let us talk about your wishes and ideas: I look forward to the planning and realization of your seminar.