Έργα | References

Akademie Schönbrunn – Fachschule für Sozialpflege – Seminar zur Biographiearbeit 2008

 

ALKYONE Refugee Day Center Thessaloniki - seminars for volunteers 2020-2022

 

Altenheim St.Georg Schrobenhausen – Seminar für Pflegekräfte zur Biographiearbeit 2008

 

ANTIGONE - Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence, Thessaloniki - various international projects, different workshops and responsible for the volunteers. 2017-2018

 

AWO München - Gemeinschaftsunterkunft Hofmannstraße - Theaterprojekt für Mädchen 2016

 

Barmherzige Brüder, Kostenz - Seminare für Frauenbeauftragte, 2018, 2019, 2020

 

Barmherzige Brüder Straubing – Schülertag Theaterworkshop 2004

 

Bildungswerk München – Fortbildung zur Biographiearbeit für Ehrenamtliche in der stationären Altenpflege 2008

 

Biographietage München – Erzählrunde und Ausstellung 2008, 2009

 

CITY College, University of York Europe Campus Thessaloniki, Summer School 2022 - Workshop "Solidarity in practice". 2022, 2023

 

Cross the borders. Erasmus+ project between partners from Greece, Italy, Spain and Hungary. Workshop „compassion fatigue“ - Thessaloniki 2018

 

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. - Seminar zum "Spaziergang im Sitzen" und zur Biographiearbeit. 2019

 

Diakonie Neuendettelsau in Roth – Fortbildung zur Biographiearbeit 2010

 

Diakoniewerk Bethel München gGmbH - Spaziergang im Sitzen - Männerstammtisch 2010

 

DiaLog Akademie Neuendettelsau - Klausurtag Förderstätten "Arbeit und Bildung" 2016

 

DiaLog Akademie Neuendettelsau- Klausurtage Frauenbeauftragte „Tag der Ideen und Netzwerke“ 2019, "Frauen stärken" 2020

 

DiaLog internationale Akademie Neuendettelsau - Seminar für Werkstatträte März 2019

 

DiaLog internationale Akademie Neuendettelsau - Seminare für Frauenbeauftragte 2018, 2019

 

Die Arche Hamburg-Jenfeld – Theaterwoche für Kinder 2007

 

DPSG Diözesanverband Speyer – Improtheaterworkshop für Jugendliche 2004

 

Echo e.V. Dachau – Projektleitung und Mitarbeit kulturpädagogische Projekte 1998-2003

 

Ecoroutes - εργαστήρια με θέμα land art Θεσσαλονίκη. 2023

 

EEB - Evangelische Erwachsenenbildung Hochrhein-Markgräflerland. Schloss Beuggen: "Spaziergang im Sitzen". Seminare 2016

 

ElKeSo (Hellenic Sociocracy Center) - Teaching of Module 1 and 2, since 2020

 

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktleuten - Vortrag „Menschen auf der Flucht in Griechenland“. 2019

 

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt St.Matthäus München – Spaziergang im Sitzen im Mathildenstift. Erzählrunde 2013-2017

 

Evangelische Bildungswerke Nürnberg und Schwabach – Haus Eckstein – Seminar zur Biographiearbeit 2008

 

Evangelisches Bildungswerk München: Stadtteilspaziergänge im Sitzen - Online Seminare 2020, 2021

 

Evangelische Kirche deutscher Sprache in Thessaloniki/GR: Vorträge zu Trauma und Flucht / Über Nähe und Distanz. 2017, 2018

 

Evangelische Kirche deutscher Sprache in Thessaloniki/GR: Spaziergang im Sitzen. Erzählrunde zur Biographiearbeit. 2017-2022

 

Evangelische Kirche deutscher Sprache in Thessaloniki/GR: Workshops mit Besuchergruppen zum Thema „Menschen auf der Flucht in Griechenland“. 2017, 2018, 2019

 

Evangelischer Kirchenbezirk Lörrach, Flucht und Migration - Audiobeitrag zur landesweiten Kundgebung zum Tag des Flüchtlings 2020

 

Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum Pappenheim – Fortbildung zur Biographiearbeit 2010

 

Evangelisches Bildungswerk e.V., München - Biografiearbeit. Seminare 2019-2023

 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern – Dekanat München - Spaziergang im Sitzen, eine Erzählrunde zur Biographiearbeit in diversen Seniorenkreisen der Kirchengemeinden seit 2012

 

Evangelischer Kirchenbezirk Hochrhein-Markgräflerland. Kirchenbezirksbeauftragter für Flucht und Migration - Vortrag "Refugees welcome". Christuskirche Lörrach 2016

 

ESG - Evangelische Studentengemeinde der LMU München - Vortrag "Refugees welcome?!" 2016

 

Förderstätte der Barmherzigen Brüder Straubing – Kulturpädagogisches Projekt zum Namenspatron der Förderstätte 2004

 

GCR Greek Refugee Council - Refugee Cityscapes. Co-facilitation. Nov.2020-May 2021.

 

GEB (Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung) - Tagungsworkshops zu Theater mit behinderten Menschen, Improtheater zur Tagungsgestaltung 2003

 

GEB (Gesellschaft Erwachsenenbildung und Behinderung) - Multimediapräsentation zum 15-jährigen Bestehen 2004

 

Goethe Insitute Thessaloniki und Athen: Trauma und Flucht. Seminare für Lehrkräfte. 2018

 

Grundschule im Augustenfeld Dachau in Zusammenarbeit mit Echo e.V.: Kinder und Flucht. Im Rahmen von Bambinotopia 2.0. 2016

 

HPCA München – TIP-Kurse: Integrativer Theaterkurs 2003-2005

 

HPCA München - Tagesbildungsstätte (TABS): Neigungskurs Musik 1996-1999

 

Inform Marburg – Bildungsinstitut des Bundesverbandes Lebenshilfe – Tagungsworkshop Theater "Gemeinsam in die Zukunft" 2005

 

Initiativgruppe e.V. interkulturelle Begegnung und Bildung München– FIBS (Frauen in Beruf und Schule): Seminare zur nonverbalen Kommunikation 1999-2002

 

Innere Mission München – Hilfe im Alter – Fortbildung zur Biographiearbeit 2013

 

INPUT - Institut für Innovation und Praxis und Theorie e.V. München: Ästhetische Erziehung und Bildung. Seminar 2015

 

Kanustation Mirow - Spielraum zu Land und Leuten 1998

 

Kinder- und Jugendmuseum München e.V. – Mitarbeit 2002

 

Kindergärten (Städtisch / Elterninitiativen) in München und Thessaloniki/GR - Koffergeschichten 2015 - 2017

 

Kinderwerkstatt Neuhausen - Bildnerisches Arbeiten mit Kindern, Ausstellungen, Werkstattgazette, Vorschulbox, Fortbildungen. 2003-2016

 

Lebenshilfe Landesverband Bayern e.V. – Dialogforum 10 Jahre Werkstättenmitwirkungsverordnung – Mitgestaltung der Veranstaltung im Bayerischen Landtag 2012

 

Lebenshilfe Landesverband Bayern e.V. - Seminare für Frauenbeauftragte und ihre Unterstützerinnen. Februar und Juni 2018, Januar, April und Oktober 2019

 

Lebenshilfe Landesverband Bayern e.V.  - "So kommen wir ans Ziel!" - Werkstatt-Räte setzen ihre Ziele um. Seminar für Werkstatträte und Vertrauenspersonen. 2017

 

LMU München, Studienschwerpunkt Spiel- und Theaterpädagogik. Praxisseminar „Theater mit behinderten Menschen“ SoSe 2001

 

Mission 21 Basel - Thementag Flucht und Migration. Aargau / Schweiz Juni 2018

 

Münchenstift gGmbH - Symposium für ehrenamtliche Mitarbeitende - Vortrag "Spaziergang im Sitzen" 2007

 

Münchenstift gGmbH – Spaziergang im Sitzen, eine Erzählrunde – 2002-2009

 

Münchenstift gGmbH in Kooperation mit Kinder- und Jugendmuseum München e.V. – „Rund ums Leben“ – Veranstaltungsorganisation 2004-2007

 

Nestlé Biessenhofen: Seminar für Auszubildende. Erlebnispädagogische Workshops 2002

 

Naomi - ökumenische Werkstatt Thessaloniki / Griechenland: Vortrag zu Trauma und Flucht. 2017

 

Nüdlinger Werkstatt der Lebenshilfe e.V. - Fachtag Werkstatt und Wohnen "Älter werden in der Werkstatt." 2017

 

OBA München - Theater SOundSO - Leitung und Durchführung 1998-2003

 

OBA München - Theater im Löhe Haus 2013-2014

 

OBA München - Workshop Improvisationstheater für ehrenamtliche Mitarbeitende 2013

 

Oselschule München: Theaterworkshops für eine 1. Klasse 2004

 

Pädagogisches Institut der LH München - Ästhetische Bildung und Erziehung. Seminar 2016

 

Praxis für Logopädie Christiane Siedenburg und Kolleginnen - Vortrag zum Umgang mit Trauma und Traumafolgestörungen. 2017

 

Quax, Zentrum für Freizeit und kulturelle Bildung e.V. München – Projektleitung und Mitarbeit kulturpädagogischer Projekte 1999-2003

 

REAL (Reflective Expressive Artistic Learning) - Workshops to evaluation techniques, self-reflexion and group-dynamics with people with and without disabilities - in the framework of a european project with ANTIGONE Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non Violence, Thessaloniki / Greece. 2019

 

Regens Wagner-Stiftung Dillingen - Zusammenarbeit und Mitwirken. Seminare für Bewohnervertretungen 2016, 2018, 2019, 2020

 

Regens Wagner Stiftung Dillingen - Seminare für Werkstatträte. 2018, 2019, 2020

 

Robert Bosch Stiftung, Kunst und Spiele: Werkstatttag Ästhetische Bildung in der frühen Kindheit. Pinakothek der Moderne München April 2018

 

Schloss Tempelhof e.V., Schule für freie Entfaltung. Workshop zum Thema "Menschen auf der Flucht in Griechenland." 2020

 

Spiellandschaft Stadt München: Mitarbeit Erzählprojekt in Schulen. 2002

 

Städtische Rainer-Werner-Fassbinder Fachoberschule München: Erzählworkshop für Lehrerinnen und Lehrer 2009

 

Städtische Rainer-Werner-Fassbinder Fachoberschule München: Seminar zur Biographiearbeit als Praktikumsvorbereitung für Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse 2008 und 2009

 

Städtische Kindertagesstätte an der Thornerstraße, München - "Meine Welt und ich - ich und die Welt". Kulturpädagogisches Projekt März 2016

 

Städtische Kindertagesstätte an der Thornerstraße München - Offenes Atelier 2016-2017

 

Städtische Kindertagesstätte an der Thornerstraße München - "Woher hat der Kindergarten seinen Namen?" Kulturpädagogisches Projekt 2017

 

Theater in der Feuerwache München: interkulturelles Theaterprojekt 2000-2001

 

Theater in der IG München: Interkulturelles Theaterprojekt 1998-1999

 

„Trauma and co-traumatisation. Some basic information“. Open lecture and workshop. Thessaloniki, 2018

 

TROS - The route of solidarity. Project between partners from Italy, Spain, Croatia and Greece. "Trauma and co-traumatisation". Workshop. Lesvos / Greece, 2018

 

Vincentz Verlag Hannover – Pflegekongress Dortmund: Vortrag Biographiearbeit 2008

 

TA WEGE Tagung Nürnberg - Improvisationstheater 2006, 2008

 

Vorträge zu Flucht und Hilfe für geflüchtete Menschen in München und Nordgriechenland. München, Rheinfelden, Lörrach, Binzen, Maulburg. 2016 - 2018

 

Weitblick e.V. – Theaterreise mit einwöchigem Theaterkurs 2004

 

Wilhelm-Löhe-Haus Kempten – Seminare für Pflegekräfte zur Biographiearbeit 2008

 

Ελληνικό Κέντρο Σοσιοκρατίας - Εκπαιδεύτρια Ενότητα 1 και 2. Από το 2020

 

Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα - Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας 2020-2022

 

Μακεδονικά Περιφερειακά - Εφαρμογή της Σοσιοκρατίας 2022-2023

 

Οικογιορτή Γαλλικού Ποταμού - εργαστήρι Trash Art 10/2023